Isten tervei a legjobbak

"Szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt" (I. Móz. 2:18)

2015. Július 26-a volt az a csodálatos nap, amikor elkötelezhettük magunkat egymás mellett. Jó egymáshoz tartozni, belerázódni a Férj- Feleség szerepkörbe, és egyre csodálatosabbak a hétköznapok is. Bár azon csodálkozunk, hogy olyan természetes és olyan jó minden, mintha mindig is így lett volna."A családi kötelék a legszorosabb, leggyöngédebb és legszentebb a földön. Isten az emberiség áldásául szánta. És áldás is az mindenütt, ahol csak értelmesen, istenfélelemben és a vele járó felelősségeket kellően mérlegelve lépnek házasságra...Az otthont azzá kell tennünk, amit ez a szó magában foglal. A földön a menny előképe legyen, az a hely, ahol ápolják az érzelmeket annak tudatos elnyomása helyett. Boldogságunk a szeretet, a rokonszenv és az egymás iránti udvariasságunk ápolásától függ. A menny legszebb előképe az az otthon, ahol az Úr Lelke lakozik. Isten akaratát akkor teljesítik, ha a férj és a feleség tiszteli egymást, ápolják a szeretetet és a bizalmat." (E.G.W. Boldog otthon) 

Van mit tanulni és fejlődni. De hisszük és tapasztaljuk, hogy a JóIsten ebben is segít és boldogok lehetünk, vagyunk :)

Megjegyzések